«Vår ferske indeksrapport viser stadig sterk investeringsvilje...»

3 av 4 har mål om å kjøpe innen 6 måneder

Cushwake Investor Confidence Index 2017…

Cushman & Wakefield Realkapital følger særdeles godt med på hva som rører seg i markedet, og fokuserer hele tiden på å gi oppdragsgiverne våre den aller ferskeste innsikten. Dette begrenser seg ikke til hvor markedet befinner seg i dag – vårt grundige og løpende analysearbeid betyr nemlig også at vi hele tiden kan forstå og forklare hvor markedet er på vei og hvilke muligheter som ligger i dette.