«Trendrapport! Hvordan vil endrede handlevaner og ny teknologi påvirke og forandre retail ? »

Fremtidsblikk på Nordiske kjøpesentre

Sett deg inn i trendene som påvirker markedet…

Det er en storm av globale trender i sving som tvinger kjøpesentre å redefinere seg selv, og hvilken rolle de spiller for kundene sine. Kjøpesentre handler ikke lenger bare om handel, men om opplevelser, og er blitt sosiale og kulturelle arenaer.

Kjøpesentre har tradisjonelt blitt definert som «en eller flere bygninger som utgjør en samling butikker og serveringssteder, koblet sammen av fellesarealer som tar kunden fra butikk til butikk».

I virkeligheten har kjøpesentre de siste femti årene spilt en mye mer omfattende rolle, særskilt utenfor de store byene. De har blitt hjertet i lokalsamfunn over hele landet. De har blitt møteplass for unge og eldre. De har ikke minst utgjort en hjørnestein i varehandelsøkonomien.

Til tross for dette, står kjøpesentrene altså ved et kritisk vendepunkt, og det har ikke bare med den eksponentielle veksten i netthandel å gjøre.

Trendene som påvirker kjøpesentrenes utvikling går i hovedsak i fire retninger; demografi, urbanisering, bærekraft og teknologi.

Disse trendene utspiller seg globalt, og innebærer at de som eier og utvikler kjøpesentre må tenke nytt, for å ha en relevans hos forbrukerne, og for derigjennom kunne sikre vekst og bærekraftig økonomi.

Les vår siste rapport «“Nordic Shopping Centre – a preview of the future”.