«Stor investeringsvilje og klokketro på kontorleiemarkedet...»

70 prosent av alle investorer er nettkjøpere

Cushwake Investor Confidence Index Q1 2018…

Stor investeringsvilje, bra tilgang på fremmedkapital, yield-konvergering over hele linja og klokketro på kontorleiemarkedet. Samtidig stilles det høyere krav til eiere av handelseiendom. Les mer i Cushwake Investor Confidence Index Q1 2018.