Stor etterspørsel presser priser på næringseiendom oppover

Stor etterspørsel etter næringseiendom vil presse prisene oppover. Dette kommer frem i Nordic Investor Confidence Index som gjennomføres av Cushman & Wakefield blant eiendomsinvestorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Optimismen er størst i Norge hvor hele 78 prosent av investorene planlegger å kjøpe mer enn de selger. I Danmark vil 74 prosent av investorene kjøpe mer enn de selger, mens tilsvarende tall for Sverige og Finland er henholdsvis 69 og 63 prosent.

Se hele undersøkelsen her

– Logistikk har fått en yield-kompresjon i takt med stadig lavere lange renter. Det er interessant å se at en betydelig andel av investorene venter ytterligere press nedover på yieldene både i Danmark og Finland, sier analysesjef Norge i Cushman & Wakefield Realkapital, Hans Petter Skogstad.

 

Les saken på Estate Nyheter.

 

 

Fakta

Spørreundersøkelsen er rettet mot investorer i hver av de fire markedene: Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Sverige vekter 40 prosent og de tre andre 20 prosent hver i den nordiske indeksen.

Undersøkelsen er gjennomført i uke 2-3 i januar 2020.

Det er 5. gang undersøkelsen gjennomføres.