Er kontorlandskapet deres klar for den nye hverdagen?

I ukene fremover vil flere finne veien tilbake til kontoret, og en ny hverdag helt ulik den vi forlot den 12. mars. På bakgrunn av erfaring fra flere markeder i verden har Cushman & Wakefield utarbeidet et konsept for å ivareta smittevernhensyn og forenkle veien tilbake til kontoret.

Konseptet som ble utarbeidet av Cushman & Wakefield i Nederland har fått navnet «Six feet office» og inkluderer en liste med kjøreregler, eller retningslinjer for hvordan et kontor kan gjennomføre en kontrollert og trygg gjenåpning.

– Helt overordnet handler «Six feet office» om å gjøre en rask analyse av dagens lokaler for å avdekke generelle svakheter, da spesielt knyttet til smittevern. Basert på denne analysen og offentlige smittevernstiltak legges det opp et sett med regler for trygg adferd, bevegelsesmønstre, skilting, samt bruk av utstyr og arbeidsplass, sier Tor Svein Brattvåg, partner og leder for leietakerrådgivning i Cushman & Wakefield Realkapital.

Inspirasjon til regler for adferd

Det er mulig å se en illustrasjonsvideo av hvordan konseptet kan iverksettes på nettsiden til Cushman & Wakefield, men Brattvåg er helt klar på at denne videoen viser en omfattende endring i kontorlandskapet som verken trenger å være nødvendig eller ønskelig for mange.

–  Denne videoen kan fungere som en inspirasjonskilde og et sted å starte diskusjonen, selv om man ikke trenger å gå like omfattende til verks i eget kontorlandskap. Noen av tiltakene er enkle å gjennomføre som å legge opp til faste bevegelsesmønstre, for eksempel at alle må bevege seg med klokken uansett hvor de går. Andre tiltak som å markere opp to meter, eller den avstand myndighetene tillater, rundt hver pult er ikke gjennomførbart i alle lokaler, men kan tilpasses eller gjennomføres på andre måter blant annet ved å redusere antall mennesker i lokalet, ved hjelp av skilting eller bruk av interiørelementer man allerede har, sier Brattvåg.

De trygge seks

Et nyttig uttak fra «Six feet office» er «De trygge seks» som vil fungere som en overordnet sjekkliste eller regler virksomheten kan ta utgangspunkt i.

 1. Klargjør bygningen – basert på resultatene fra analysen i forkant
 2. Klargjør de ansatte – informer godt om forventninger og nye rutiner
 3. Kontroller tilgang til lokalet – vurdere å redusere antall ansatte på jobb til enhver tid
 4. Ha en plan for sosial distansering i henhold til smittevern – bevegelsesmønstre, skilting, adferd ved kaffemaskinen
 5. Reduser kontaktflater og aksesspunkter
 6. Ha en åpen og god dialog med de ansatte som bidrar til å skape trygghet

– Det kan virke enkelt, men vi må erkjenne at mange føler seg usikre når de vender tilbake til kontoret og det er her vi mener «Six feet office» kan bidra for å trygge hele virksomheten. Jeg mener at dette konseptet kan være en god hjelp når vi nå går inn i den nye hverdagen sammen, sier Brattvåg,

Her er de seks stegene i «Six feet office»:

 1. 6 Feet Quick Scan: En kortfattet, men grundig analyse av dagens arbeidsmiljø med tanke på virussikkerhet og andre forbedringsmuligheter.
 2. 6 Feet rules: Et sett med enkle og tydelige gjennomførbare avtaler og atferdsregler som setter sikkerheten til alle først.
 3. 6 Feet Routing: En visuell og tydelig anbefaling til hvor man skal gå i kontorlokalet, noe som gjør trafikkstrømmene helt sikre.
 4. 6 Feet Workstation: En tilpasset og fullt utstyrt arbeidsplass som brukeren kan jobbe trygt på.
 5. 6 Feet Facility: En ansatt som har fått opplæring og kan gi råd om hvordan sikre et optimalt fungerende og trygt anleggsmiljø i praksis.
 6. 6 Feet Certificate: Et sertifikat som sier at det er iverksatt tiltak for å implementere et virussikkert arbeidsmiljø.


Det finnes ingen artikler