Realkapital-gruppen er Miljøfyrtårn-sertifisert

Cushman & Wakefield Realkapital har et sterkt fokus på bærekraft, og ønsker å redusere sitt fotavtrykk så mye som mulig. Et skritt har vært å Miljøfyrtårn-sertifisere hele Realkapital-gruppen.

– Sertifiseringen innebærer at vi skal oppfylle strenge krav til innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp. Vi håper og tror også at miljøsertifiseringen kan bidra til små og store endringer til fordel for miljøet hos våre ansatte, både på jobb og hjemme, sier Anders Solaas, Adm dir i Cushman & Wakefield Realkapital.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem der virksomheter får konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra mot flere av FNs bærekraftsmål. Virksomheten må gjennomgå kurs og deretter avlevere rapporter som dokumenterer at den overholder miljøkravene i henhold til sertifiseringen.

Klima- og miljørapporten kan fås ved forespørsel til Miljøfyrtårnsansvarlig, Hans Petter Skogstad

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU i henhold til artikkel 45 i regulativ 1221/2009 og dermed gyldig ved offentlige anbud. Du kan lese mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no