Samler kompetansen innen utleie og retail

Patrick Tepfers får lederrollen når Cushman & Wakefield Realkapital slår sammen virksomhetsområdene utleie og retail.

– Dette er et naturlig svar på et behov vi ser i markedet der gårdeierne søker strategisk kompetanse for næringseiendommer som skal utvikles med kontorløsninger i kombinasjon med aktivisering av bygulv. Ved å samle denne kompetansen i samme virksomhetsområde styrker vi kraften i våre leveranser til våre kunder ytterligere, sier adm.dir Anders Solaas i Cushman & Wakefield Realkapital.

Patrick Tepfers er partner og ansvarlig for retail og utleie. Han har jobbet i selskapet i over 3 år og har inntil nylig jobbet i vårt leietakerrådgivningsteam. I sin nye rolle som leder av utleie og retail tar han derfor med seg verdifull innsikt i hva leietakere er opptatt av og dermed hvordan man på best mulig måte kan tilpasse kontorlokalene til brukerne behov.

– Det er viktig for bruken og verdien av bygget hvordan det blir programmert og utviklet. Vi ser endringer rundt oss med hensyn til mobilitet, nye forbruksvaner og ikke minst forventninger til fleksibilitet i arbeidshverdagen Dette er ytterligere aktualisert med Covid-19. Det vil stilles andre forventinger for tilrettelagte løsninger for å dekke fremtidige leietakeres behov fremover. Her kommer vår samlede kompetanse inn som rådgivere for å bistå gårdeiere med å legge strategien for eiendommen, sier Tepfers.

 


Det finnes ingen artikler