Trender i lys av Covid-19

Hver måned vil vi presentere en artikkel som ser nærmere på en eller flere trender som vil påvirke eiendomsmarkedene fremover. Denne gangen henter vi innhold fra Cushman & Wakefields helt ferske trendmagasin, “The Edge”. Fokuset er fremtiden – hvordan vil vi komme videre og hvordan kan det potensielt se ut etter Covid-19.

The Edge består av 5 artikler som omhandler:

 1. Hverdagen etter Covid-19
 2. Hvorfor 5G kan få enorm betydning for eiendomsbransjen
 3. Bærekraft og Covid-19 – hva nå?
 4. Smitteverntiltak kan ha akselerert en Fintech- revolusjon
 5. Pandemien gjør at logistikkbransjen må tenke nytt


Hvordan blir hverdagen etter Covid-19 pandemien?

COVID-19 vil tvinge mange bransjer, inkludert eiendomsbransjen, til å tilpasse og utvikle seg. Konkrete endringer vil komme. Denne artikkelen diskuterer hvorfor teknologi ikke lenger er noe du kan velge bort og hvorfor arbeidsplassen vil endre seg for alltid etter Covid-19. Kontoret vil gå fra et sted å jobbe til et sted å være. For neste generasjon kan hverdagen se helt annerledes ut. Arbeidslivet, familieliv og livslang læring vil kunne kombineres sømløst.

5G kan få enorm betydning for eiendomsbransjen

Å jobbe hjemmefra med digitale møter ble brått den ‘nye normalen’ for folk flest. Mange av oss opplever Teams og Zoom som problemfritt, men faktum er at programmene for digitale møter fortsatt er på steinaldernivå. Med 5G-nettet på plass vil kapasiteten i første omgang tidobles og gi helt nye muligheter. Selv de minste enheter vil kunne kobles til nett, og alt vil fungere sømløst med minimalt energibruk.  Les mer om hvordan 5G vil påvirke alt fra opplevelsen som leietaker, til hvordan 5G forventes å spille en stor rolle i kjølvannet av COVID-19.

Bærekraft og klimaendringer

Covid-19 har klart noe miljøbevegelsen ikke har klart, nemlig redusere både flytrafikk og utslipp av klimagasser betydelig. Dessverre er det neppe en varig endring. I artikkelen kan du lese mer om at konsekvensene av koronapandemien har vært omfattende. Det har påvirket milliarder av enkeltindividers hverdag og samhandling over hele verden. Vi diskuterer virkningen på klimagassutslipp i forbindelse med COVID-19, hva som blir det neste for klimaendringer og hvordan vi kan være energieffektive i vår nye kontorhverdag.

En kommende Fintech-revolusjon?

Teknologiske endringer kombinert med demografiske skift, kan påvirke utviklingen av finansteknologi (Fintech). Nettbank, mobilbetaling og folkefinansiering er eksempler på finansteknologi nordmenn har tatt til sitt bryst. Fintech er i rivende utvikling og prognosene gir en årlig vekst globalt på mer enn 20 prosent frem mot 2025. Asia blir en drivkraft med en middelklasse som utgjør 3,5 milliarder mennesker eller 62 prosent av den globale middelklassen. Det gjenstår nå å se om effekten av COVID-19 vil akselerere denne trenden ytterligere. Tidlige rapporter antyder at smitteverntiltak og den sosiale distanseringen vi ser globalt, har ført til en sterk vekst i digitale finansielle tjenester. Her hjemme har det særlig vært knyttet til bestillings- og leveringstjenester, eksempelvis take-away og netthandel med hjemlevering.

Covid-19 fører til at logistikkbransjen må tenke nytt

Etter hvert som verden tilpasser seg livet under COVID-19-pandemien, ser vi en markant akselerasjon i hvordan vi tar i bruk eller forbedrer nyvinninger i forsyningskjeden, og en mulighet til å ta opp noen smertepunkter som hadde vært lavere på prioriteringslisten for mange bransjer. I denne artikkelen diskuterer vi:

 • Møte kunden der de er gjennom skreddersydd netthandel
 • Større fokus på et effektivt varelager
 • Bruk av teknologi og autonom logistikk
 • Forsyningskjede uten fysisk kontakt
 • Digital infrastruktur og datasentre
 • Etterspørsel etter kjølerom og matforedlingsløsninger
 • Implementere blokkjedeløsninger

 

Ta gjerne kontakt med oss for en diskusjon rundt de forskjellige temaene.

Du kan laste ned The Edge vol. 4, her