Fremtidens kontor

Fleksibilitet i arbeidshverdagen er kommet for å bli. De samme arbeidsoppgavene skal utføres, men hvor og når de skal gjøres vil i langt større grad være opp til oss selv.

I rapporten «Future of Workplace» konkluderer Cushman & Wakefield med at et økosystem av forskjellige arbeidsplasser vil bli den nye normalen. Vi vil jobbe fra kontoret, hjemmefra, og på andre plasser. Kontoret vil likevel bestå og styrke sin betydning som stedet hvor vi blir inspirert, bygger kultur og deler kunnskap med hverandre.

Digitale møter og mer fleksibilitet

I forrige utgave av What’s Next viste vi til vår undersøkelse blant vel 100 større kontorleietakere i Oslo og øvrige større byer i Norge. Undersøkelsen var tydelig på at Covid-19 ville bidra til økt bruk av digitale møter og større fleksibilitet i arbeidslivet med tanke på hvordan  og hvor vi jobber.

Cushman & Wakefield publiserte nylig sin rapport «The Future of Workplace” med temaet “How will Covid-19 and data shape the new workplace ecosystem?”. Rapporten er basert på en global undersøkelse med mer enn 40.000 kontorbrukere og de erfaringer vi har fått som verdensledende rådgiver innen næringseiendom. Det viktigste å ta med seg fra rapporten er følgende:

 1. Ansatte klarer å være produktive hvor som helst – ikke bare på kontoret

 • De som har vært vant til å jobbe utenfor kontoret, har alltid (også før Covid-19) gitt høy score på trivsel og engasjement. Det gir en indikasjon på at det kan være effektivt å jobbe hjemmefra også
 • Samhandling har nådd nye høyder med effektivt digitalt samarbeid mellom kollegaer, også under pandemien
 • Hjemmekontoret har jevnt over styrket den enkeltes mulighet til å fokusere
 1. Fleksibilitet og muligheten til å jobbe ulike steder øker

 • Ansatte ønsker fleksibilitet
 • Folk ønsker variasjon og et sted å møtes
 • Ansatte opplever økt tillit fra sine ledere
 1. Et komplett økosystem av arbeidsplasser vil bli den nye normalen

 • Det vil bli større variasjon i hvor man jobber
 • Kontoret vil bestå og arealbruken vil sannsynligvis ikke endres vesentlig
 • «Det nye kontoret» vil bli viktigere for å skape inspirasjon, styrke kultur, øke kreativitet, innovasjon og samhandling, samt styrke læring i virksomheten.

Debatten om kontoret har vært polarisert og lite nyansert. Det kan se ut som om valget står mellom hjemmekontor eller et kontor som er virksomhetens samlingspunkt. Som på mange andre områder er virkeligheten langt mer nyansert og endringen vil ikke skje over natten.

Den viktigste lærdommen vår etter 30 år som rådgiver i næringseiendom, er at Ting Tar Tid. En leiekontrakt er i gjennomsnitt 5 år, og de største virksomhetene har ofte en 10-års kontrakt. Det vi vil se er imidlertid en gradvis endring i retning av et mer fleksibelt arbeidsliv når det gjelder hvor og når vi skal jobbe. Et mer fleksibelt arbeidsliv vil stille økte krav til digitale hjelpemidler og vår evne til å bruke de. Kontoret må i større grad bli et sted hvor man møtes for å få inspirasjon og hvor kollegaer gir energi og kunnskap til hverandre.

Ta gjerne kontakt med oss for en diskusjon og rådgiving rundt kontorutvikling.

Du kan laste ned «The Future of Workplace» her.

Se resultatene fra vår egen leietakerundersøkelse

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.