Fortsetter kjøpefesten frem til nyttår?

Nok en måned med høy aktivitet i transaksjonsmarkedet ligger bak oss. Vi registrerte transaksjoner for NOK 25 mrd. i tredje kvartal som er en oppgang på over 20 prosent fra 2019.

Så langt i år ligger vi på over 75 mrd. og vårt tidligere estimat på 85 mrd. for 2020 synes å være konservativt, gitt at volumet i fjerde kvartal vanligvis er årets høyeste. Med flere milliardtransaksjoner i budprosess er vi raskt på 2018- nivåer (92 mrd.), noe som må sies å være ekstremt bra i et «tapt» år for mange bransjer. Både hos oss og hos andre jobbes det på spreng med å fullføre transaksjoner før året er omme. Vi har justert prime yield ned til 3,4 prosent for Q3, og ser ikke bort ifra ytterligere kompresjon før kalenderen viser 2021.

I denne utgaven av What’s Next har vi også sett nærmere på kontormarkedet med flere store leietakere på flyttefot, der vi blant andre har bistått advokatkontoret Schjødt, som flytter til Tordenskiolds gate 12, hvor de får et eget bygg med mulighet for videre vekst.

Se vårt markedskart over leiemarkedet i Oslo. Her finner du relevante nøkkeltall.

Ønsker du bistand til å finne nye kontorer, ta gjerne kontakt med våre leietakerrådgivere.


WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.