Et verdsatt oppdrag går på børs

Gode kunderelasjoner som strekker seg over tid er i seg selv verdifulle. Når man i tillegg bidrar med kompetanse som er verdiskapende for kunden, da er kundeforholdet komplett.

Nettopp slik oppleves det når vår mangeårige oppdragsgiver Pesca/Kverva (Witzøe) nå slår seg sammen med børsnoterte Storm Real Estate.

Pesca/Kverva sammen med KMC Properties har over tid samlet sine eiendommer til en felles portefølje bestående av 39 bygg med en brutto eiendomsverdi på ca. NOK 3 milliarder. Ved å samle disse eiendommene har eierne også bygget en attraktiv portefølje med en spennende profil bestående av logistikk og produksjonsbygg for sjømat, med solide leietakere på lange kontrakter.

Porteføljens størrelse og verdi setter selskapet i posisjon til å ta steget videre med en ny eierstruktur, og kapitaltilgang som et børsnotert selskap i Storm Real Estate.

Når det nye selskapet nå skal leve videre på Oslo Børs ser vi frem til videre samarbeid.

Har du en eiendom du ønsker å verdivurdere, bistår vi med våre erfarne og kompetente rådgivere.


WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.