Verdien av utviklingsprosjekter

Verdsettelsesteamet hos Cushman & Wakefield Realkapital har bistått Axer Eiendom med verdsettelse av hele porteføljen på ca. 30 utviklingsprosjekter med beliggenhet i Oslo, Bergen og Stavanger.

Prosjektene til Axer Eiendom befinner seg i ulike faser i utviklingsløpet, og arbeidet med verdsettelsen har dermed bestått av både prosjekter under bygging, prosjekter i reguleringsfase og rene yield eiendommer. Axer Eiendom utvikler, selger og forvalter eiendom sentralt på Østlandet og Vestlandet. Axer Eiendom har i dag over 4 000 boliger under utvikling i tillegg til å forvalte ca. 40.000 kvm egenutviklede næringsarealer.

– Vi har over flere år fokusert på kompetanseheving i verdsettelse av utviklingseiendom parallelt med at kundene har etterspurt nettopp denne kompetansen. Verdsettelse av utviklingseiendom er omfattende og krever en dybdekompetanse som vi har opparbeidet over tid, sier Arne TW Eriksen leder av verdsettelsesteamet.


WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.