I et intervju med bransjetidsskriftet Nærings Eiendom forteller vår leder for leietakkerådgivning Anne Bruun-Olsen om hvordan vi venter enda mer fokus på fleksibilitet for leietakerne samt hvordan vi ser at det er stadig viktigere å ha muligheter til å øke arealene.

Erfaringene fra i fjor, da flere bedrifter i en periode begynte å få ansatte tilbake på kontorene var et økt arealbehov, fordi en endret arbeidsform med mindre møter og flere digitale treffpunkt også krever mer fleksibilitet og andre løsninger enn dagens store møterom.

Les hele intervjuet med Anne Bruun-Olsen her.


WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.