Kontorutsikter 2021

Velkommen til “Kontorutsikter 2021”, Cushman & Wakefield Realkapitals ferske trend- og markedsrapport for kontormarkedet.

Last ned hele rapporten her!

Det er med stolthet jeg får presentere rapporten som gir et godt innblikk i den rådgiverkompetansen vi besitter gjennom vår unike posisjon som ledende innen leietakerrådgiving kombinert med vår gårdeier- og utleieerfaring.

Vi har lagt vekt på å dekke de ulike sidene ved leiemarkedet for kontor. Det er vår ambisjon å nå ut til flere enn de som vanligvis leser markedsrapporter i vår bransje. Dette er også en rapport for virksomhetene som leier lokaler eller vurderer å leie nye lokaler. Vi håper med dette å bidra til innsikt og diskusjon på alle sider av bordet.

Tidlig under pandemien slo vi fast at virksomheter og deres ansatte raskt ville finne tilbake til kontoret når pandemien var over. Det meste ville komme tilbake til der det var, men de trendene som var i markedet før pandemien ville bli ytterligere forsterket. Jeg mener det står seg like godt nå som det gjorde i april:

Fleksibilitet har blitt viktigere enn noen gang, hvor noen bransjer vokser kraftig, mens andre vurderer å redusere arealene. For å skape økt fleksibilitet må alle aktørene bidra med sitt, og i større grad akseptere mer standardiserte kontorlokaler. Samtidig kommer det til å bli mange tøffe forhandlinger om ulike fleks-paragrafer i leiekontraktene.

Jakten på attraktiv arbeidskraft er særlig viktig nå hvor den teknologiske utviklingen skjer raskt og gammel kunnskap blir utdatert. “Krisekontoret” de fleste av oss har vært på gjennom pandemien, er ikke egnet for å tiltrekke seg ung og attraktiv arbeidskraft som vil lære og utvikle seg. Jeg er overbevist om at urban beliggenhet med nærhet til alt og høy puls er blitt viktigere enn noen gang for å skille seg ut som arbeidsgiver og gårdeier.

Bedriftskultur har vært den store taperen under pandemien. Jeg er vel ikke alene når jeg savner kontoret, pulsen, diskusjonene og følelsen av å skape noe sammen med kollegaer, og kunder i fysiske møter.  Utviklingen av kontoret som et attraktivt sted å møtes forblir svært viktig når vi kommer tilbake.

Bærekraft, hvor gjenbruk med konkrete løsninger i samarbeid mellom gårdeier og leietaker vil sette sitt preg på 2021. Kontorer med høy gjenbruksfaktor blir en viktig identitetsbærer for leietakerne. Dessuten vil lokalene bli attraktive i markedet og dermed gi økt verdi for gårdeier.

Vi har sterk tro på et kontormarked fremover med stigende etterspørsel. Transaksjonsmarkedet er meget godt og rekordhøye priser oppnås.

Dette og mye mer kan du lese i Kontorutsikter 2021. God lesning!

Anders Solaas
CEO/Partner


Det finnes ingen artikler

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.