Verdivurdering i storkjøp for 1,4 milliarder kroner

Whitehelm Capital og Kinland AS har nylig kjøpt en portefølje bestående av 10 omsorgseiendommer, 19 barnehager og en kontoreiendom i Norge og Finland. Dette var et storkjøp til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Cushman & Wakefield Realkapital bistod kjøperne med verdsettelse av eiendommene.

Kjøpet blir finansiert av egenkapital fra eksisterende og nye investorer, samt gjeld fra internasjonale banker og obligasjonsinvestorer. Selger er Nordic Social Infrastructure Invest, et selskap som er forvaltet av Oslo Capital Partners. Blant eierne i det selgende selskapet, er Runar Vatne, Vatne Capital, Simen Thorsens Hortulan og Wilhelmsen-familiens Skips AS Tudor.

Verdivurderingsteamet hos oss i Cushman & Wakefield Realkapital har over tid etablert et godt samarbeid med Whitehelm Capital og Kinland AS.

Les mer om kjøpet her