Miljøbygg blir yield-vinnere

Transaksjonsvolumet nådde rekordhøye NOK 57 milliarder i 2 kvartal, og den sterke etterspørselen etter næringseiendom fortsetter. Cushman & Wakefield Realkapital har spurt de ledende investeringsmiljøene i Norge om temperaturen i eiendomsmarkedet det neste halve året. Viljen til å betale mer for de gode miljøprosjektene har aldri vært høyere.

Det sterke transaksjonsmarkedet ventes å fortsette viser vår investorundersøkelse som er tatt opp de siste to ukene i august. Nesten alle investorene legger vekt på at høy miljøklassifisering er viktig for å sikre de langsiktige verdiene i sine porteføljer. For første gang siden vi startet undersøkelsen, ventes markert økning i etterspørsel etter lokaler til retail. Investorene er klart mer positive til både kontor og retail de kommende månedene. Noen av de viktigste resultatene fra undersøkelsen:

  • 72 prosent ønsker å utvide sin portefølje av næringseiendom
  • 51 prosent venter økte verdier i egen portefølje. Ingen venter nedgang
  • 80 prosent er villige til å betale mer for en eiendom med høy miljøklassifisering
  • 41 prosent venter økt etterspørsel etter retail-lokaler. Kun 10 prosent venter nedgang

Les hele rapporten her.

FAKTA:

  • Cushwake Investor Confidence Index er en spørreundersøkelse blant ledende investorer i næringseiendom i Norge
  • Gjennomført i uke 34
  • Gjennomført første gang i januar 2017
  • 150 investorer er spurt. Vi har fått 56 svar