Oslo mot 2040

Hvordan vi bruker kontoret påvirker også bruken av byen. Estate Nyheter kikker inn i krystallkula, og spurt personer fra fremtredende fagmiljøer om hvordan de tror Oslo vil utvikle seg mot 2040. Anne Bruun-Olsen ser nærmere på hvordan kontoret vil utvikle seg.