Usikkerhet om kontoret etter pandemien

Hele 73 prosent av lederne som har respondert i Cushman & Wakefield Realkapital’s leietakerundersøkelse, svarer at de ennå ikke er klare for å ha en bestemt mening om fremtidig kontorløsning.

Lederne er imidlertid svært tydelige på at kontoret er avgjørende for innovasjon, samhandling og tilhørighet. Samtidig strømmer de ansatte tilbake til kontorene, med klare forventinger om en trygg og mer fleksibel arbeidshverdag.

Forskning viser at kontorets suksess koker ned til fire grunnleggende forhold:

  • Optimalisering av produktivitet
  • Dekning av sosiale behov som også forsterker kulturen i en virksomhet.
  • Ledelsens behov for kontroll
  • Tilgang til utstyr og tjenester

Hvis alle disse fire faktorene samlet kan gjøres bedre hjemmefra, vil kontoret miste sin rolle.

I vår ferske leietakerundersøkelse har vi hatt særlig vekt på de to første punktene – produktivitet og kultur. Og resultatene er tydelige, kontoret er viktig for kultur og innovasjon. Samtidig mener de fleste virksomheter at fleksibilitet og mulighet til å styre egen hverdagen er viktig for å beholde og rekruttere de beste:

  • 96 prosent av virksomhetene har savnet kontoret som møteplass under pandemien
  • 95 prosent mener at kontoret er avgjørende for kulturbygging og tilhørighet
  • 87 prosent mener at evnen til innovasjon og kreative prosesser er avhengig av å møtes fysisk igjen
  • 81 prosent mener det blir viktigere å tilby en fleksibel ordning med hjemmekontor for å beholde ansatte og rekruttere nyansatte.

Undesøkelsen viser, ikke overraskende at hjemmekontoret har kommet for å bli, men i en mer formalisert form enn tidligere. Men også her ser det ut til å være mye usikkerhet og ulike løsninger om hvordan bruken av hjemmekontor skal administreres for å ivareta både de ansattes og bedriftens behov. Det er kanskje ikke så overraskende, ettersom hele 40 prosent av respondentene ikke har gjennomført kartlegging av ansattes preferanser til hjemmekontor som en del av kontorløsningen etter pandemien.

Ta kontakt med våre leietakerrådgivere for å finne frem til din optimale kontorløsning.

 

————————————————-
Les Leietakerundersøkelsen her.
————————————————-

 

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:
• Leietakerundersøkelsen til Cushman & Wakefield Realkapital er en spørreundersøkelse blant ledere og ansvarlige for kontoret i offentlige og private virksomheter
• Gjennomført i uke 34-35
• Vi har fått 83 svar
• De som har svart representerer virksomheter med 20.000 kontoransatte
• Leietakerundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2017.


WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.