Økt interesse for næringseiendom i Norden

Sterk optimisme blant investorer i næringseiendom i de Nordiske landene for de kommende månedene. Hele 8 av 10 investorer ønsker å investere i mer eiendom de kommende månedene, mens kun 4 prosent ønsker å redusere sin portefølje.

Transaksjonsvolumet er høyt og var nær 60 prosent av fjoråret allerede etter 1. halvår. Miljøbevisstheten er høy blant Nordiske eiendomsinvestorer. 8 av 10 investorer er villige til å betale mer for eiendommer som kan dokumentere høy grad av bærekraft.

Cushman & Wakefield i Sverige, Finland, Danmark og Norge har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant investorer i de respektive landene.  Resultatene fra hvert av landene trekker i stor grad i samme retning – Det er høy grad av optimisme blant investorene, flere har tro på retail og det er fortsatt rom for økte verdier. Undersøkelsen viser blant annet:

——————————–
Les den nordiske investorundersøkelsen her
——————————–

  • Åtte av ti investorer ønsker å øke sin portefølje i andre halvår
    • Transaksjonsvolumet i Norden passerte 25 mrd Euro i 1. halvår 2021
  • Nær halvparten av gårdeiere i Norden venter økt etterspørsel etter lokaler til både kontor og retail. Etterspørselen etter logistikk er fortsatt svært høy
  • Flere venter yieldnedgang i retail
  • Investorer venter stigende verdier innen næringseiendom – ingen venter nedgang

——————————–
Les artikkel fra Eiendomswatch her
——————————–

Fakta om undersøkelsen

  • Spørreundersøkelse rettet mot investorer i hver av de fire markedene: Danmark, Finland, Norge og Sverige.
  • Sverige vekter 40 prosent og de tre andre landene 20 prosent hver i den nordiske indeksen.
  • Undersøkelsen er gjennomført i uke 33-35.
  • Det er åttende gang undersøkelsen gjennomføres i Norden.