Retail-eiendom: Fugl Fønix?

Kontor og logistikk er priset rekordhøyt i dagens marked. Er det nå investorer skal kjøpe handelseiendommer?  Marius G. Dietrichson har skrevet en gjestekommentar som kan leses i den siste utgaven av Kapital.

Grunnet en kombinasjon av fallende renter og svært solid etterspørsel fra kapitalsiden har yielden på næringseiendom falt betydelig de senere år. Prime yield for kontor står nå i 3,25 prosent, mens samme yield var 5,25 prosent for ti år siden. Retail-segmentet har derimot ikke opplevd den samme verdistigningen de siste årene, men mye tyder på at vi er inne i et stemningsskifte. Som nevnt innledningsvis er altså kontor og logistikk priset rekordhøyt i dagens marked. Er det nå investorer skal kjøpe handelseiendommer?

————————————
Bli bedre kjent med vårt retail-team her
————————————

Våre observasjoner om bedring for handel, styrkes også av flere ferske transaksjoner i markedet. I Oslo har både Hasle Torg, Veitvet senter, Bekkestua senter og Sæter torg nylig skiftet hender. Det nystartede selskapet Aurora Eiendom har slukt kjøpesentre til en verdi av 4,8 milliarder kroner så langt i år, og planlegger å kjøpe mer. Andelen retail av totalt transaksjonsvolum har lenge vært i en fallende trend, men mye tyder på at 2021 er året hvor denne trenden skal snu.