Power med kraftfull Skøyen-satsning

Høy spenning med økt elektro-konkurranse når gigantene skal kjempe om kundene på Oslo Vest.

Konkurransen tilspisser seg i kampen om elektrokundene på Skøyen i Oslo. I forbindelse med årets Black Week åpner Power dørene til sin nye, sentrumsnære butikk i Toyotas tidligere lokaler i Drammensveien 161.

Eiendommen eies av Selmer Eiendom, og det er Cushman & Wakefield Realkaptial som har bistått i utleieprosessen.


Les mer om Selmer Eiendom her


– Det er viktig å forstå leietakernes behov når man skal konvertere bruken i en eiendom, som tidligere huset bilutsalg og verksted til retail. Det innebærer blant annet å sikre smidig varelevering og kundeparkering, men også å se hvilke kvaliteter som bidrar til å skape en effektiv butikk for gode kundeopplevelser, forteller Son André Hval, seniorrådgiver i Cushman & Wakefield Realkapital


Ny Head of Retail – Henter ledertalent fra egne rekker


– Cushman & Wakefield Realkapital forstår retailaktørenes behov, og evner å tenke nytt når de ser en eiendom. Her så de mulighetene for å konvertere de gamle verkstedlokalene til handel, og vi gleder oss over å ha fått Power inn som leietaker, sier adm. dir Fredrik Selmer i Selmer Eiendom.


Det finnes ingen artikler