Medtail på fremmarsj

«Enkelt» er kanskje den sterkeste driveren for endring i service og tjenester internasjonalt og her hjemme. Under pandemien er det blitt særlig tydelig. Et av segmentene hvor det har vært særlig tydelig er helse- og velvære.

“Medtail: When Healthcare Meets Retail” er overskriften i en ny artikkel fra Cushman & Wakefield som omhandler en stor og stadig voksende del av leietakere i handlegater og kjøpesentre, nemlig helse- og velværerelaterte tjenester for mennesker og kjæledyr.


Les “Medtail: When Healthcare Meets Retail” her


Noen hovedpunkter fra artikkelen:

 • Forbrukernes krav til enkle og tilgjengelige tjenester har økt under pandemien
 • Det gjelder ikke bare hjemlevering, men i aller høyeste grad helse- og velværetjenester
 • Kravet til tilgjengelighet har fått stadig flere helse- og velværeaktører til å leie lokaler i tidligere retail lokaler
 • Dermed er segmentet «medtail» skapt. Helse- og velværetjenester for mennesker og kjæledyr som inngår i en mix av handel, service og tjenester både i handlegater og i kjøpesentre.

Konklusjonene kan lett overføres til norske forhold. Det er flere drivere for vekst i medtail:

 • Vi bruker mer på tjenester enn på varer, og andelen øker
  • I 2013 passerte forbruker av tjenester forbruket av varer. I 2019 var andelen økt til 52,3 prosent
 • Helse- og omsorg vokser mest
  • De siste 10 årene er andelen av samlet BNP økt fra 8,1 til 8,9 prosent
 • Det blir flere eldre som ønsker å holde seg yngre lengre
  • 17,5 prosent av nordmenn er 65 år eller eldre i dag. I 2050 er andelen ca 27 prosent
  • 0,8 prosent er 90 år eller eldre i dag. I 2050 er andelen hele 2,5 prosent.
 • Sist, men ikke minst. Den teknologiske utviklingen gjør stadig flere helsetjenester mulig å gjennomføre også lokalt der folk er.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Cushman & Wakefield Realkapital.

Medtail er et stort segment av leietakere i norske handlegater og kjøpesentre. Vi mener deres andel av handelsarealer med enkel tilgjengelighet for brukerne vil øke betydelig fremover. For å supplere vår kunnskap om status i det norske markedet, har vi sett på senterne til Citycon og snakket med kjente aktører som Mustad Eiendom (CC Vest) og kjøpesenterkjeden Scala Eiendom.

Noen norske erfaringer

Scala eiendom opplever vekst i medtail som en klar og tydelig trend. Noen konsepter vil konkurrere med «prime» retail, mens andre vil etterspørre kontorlokaler og nest-beste retail lokaler. Det finnes også aktører som er så store og tilbyr et så bredt sett av tjenester, at de kan ta egne bygg / helseparker i tilknytning til sentre og handelsområder. Scala opplever at helseaktørene søker kundestrømmen og de gode parkeringsforholdene de finner i kjøpesentre. Aktørene kan deles i tre typer:

 1. De som ønsker seg inn i selve senteret og de beste kommersielle lokalene. Eksempelvis Dr Dropin, Squeeze, Klinikk for alle, Beths Beauty, neglsalonger m.fl.
 2. De som tar tidligere kontorlokaler eller nest beste beliggende handelslokaler (typisk 2/3 etasjer og underetasjer) sånn som SATS, legesentre, fysioer, tannleger (egne helsefløyer ofte)
 3. De som legger grunnlaget for egen helsepark/helsefløy/helsebygg i tilknytning til senteret sånn som Volvat, Røntgenlab, Aleris, treningsaktørene m.fl.

Scala gjør kontinuerlige målinger av hvilke aktører som tiltrekker seg flest kunder til andre leietakere. Det viser seg at legesentre og andre aktører innen medtail kommer høyt opp på den lista, gjerne rett etter aktører som Meny og Vinmonopolet. Scala liker derfor å tenke på kjøpesenteret som et «ærendesenter» hvor medtail har en naturlig plass.

 

CC Vest ligger i et område med særlig høy kjøpekraft. Mustad Eiendom opplever at deres kunder bruker stadig mer på å holde seg friske og i god form samt på skjønnhet og velvære. Et tilbud som også vil være en viktig del av den fremtidige Lilleakerbyen.

«Helsehjørnet» er en klynge av medtail på CC Vest. Her er apotek samlokalisert med lege, tannlege, kiropraktor, hørselklinikk, fotterapi, massasje og muskelterapi. Dette har vært en stor suksess over flere år. De siste par årene har interessen fra aktører innen helse og velvære økt voldsomt, og det er knapphet på plass å tilby. Den klare trenden er at aktører innen helse og velvære i stadig økende grad etterspør beliggenhet som både er lett tilgjengelig og med god eksponering mot kundene.

For enkelte segmenter er tilgjengelighet, eksponering og «drop-in-effekt» viktig. Disse vil typisk aller helst ligge side om side med annen retail inne på CC Vest, mens det for enkelte behandlingstyper er hensiktsmessig med en mer tilbaketrukket beliggenhet. To gode eksempler på dette er Beth’s som nå i tre år har drevet den svært vellykkede skjønnhetssalongen Beth’s Beauty inne på CC Vest. Da Beth’s Medispa skulle etablere seg var det mest hensiktsmessig å etablere dette i tilknytning til Helsehjørnet. Dette gjorde det mulig å kombinere sentral beliggenhet med lokaler som tilbyr et mer skjermet behandlingstilbud.

Pandemien har bidratt til at vi setter enda større pris på alt det vi har nær oss av servicetilbud og fasiliteter. Det handler om en sømløs hverdag for kundene.

 

Citycon, den nordiske kjøpesenteraktøren, har en rekke spennende medtail konsepter i Norge. I forbindelse med Oasen senter i Fyllingsdalen i Bergen har de bygget om 6.000 m2 kontorareal til nytt senter for helse, spisesteder og dagligvarehandel. Senteret skal inneholde «Familiens hus», som er et tilbud fra Bergen kommune med helsetjenester rettet mot barn, ungdom og familier. Dette er enda et eksempel på en klynge hvor brukere av tradisjonell retail kan få helserelaterte tjenester på samme sted og løse flere av sine ærender og gjøremål på en sømløs måte.


Les mer om Familiens hus og Oasen senter her.


Takk til Scala Eiendom og Mustad Eiendom for at de ville dele deres innsikt med oss og våre lesere.

Vil du ha en samtale om utleie til medtail eller høre mer om våre analyser på retail ta kontakt med….


WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.