Koker i kontormarkedet – opplever budrundetilstander

Til tross for dystre spådommer om hjemmekontor og kontorlokalets fremtid, fortsetter antallet kontorarbeidsplasser i Oslo å stige til nye rekorder. – Vi opplever at mange prøver seg frem for å finne «sitt» arbeidsplasskonsept, sier administrerende direktør Anders Solaas.

Antall kontorarbeidsplasser i Oslo økte med 5,3 prosent i 2021 til rekordhøye 220.000 arbeidsplasser. Det viser ferske tall fra Cushman & Wakefield Realkapital. Det er fem prosent flere kontorarbeidsplasser enn før pandemien, og den sterkeste årlige veksten notert hittil.

Signeringsvolumet av nye leiekontrakter viste en stigende tendens gjennom fjoråret. Ved utgangen av fjerde kvartal, var antall signerte kontrakter det høyeste siden 2012, og samlet volum var på nivå med de tidligere toppårene 2012 og 2019.

– Kontorledigheten i Oslo endte på 6,75 prosent i 2021. Det er god etterspørsel i markedet, og vår ferske telling viser en ytterligere reduksjon til 6,5 prosent, sier analysesjef Hans Petter Skogstad.

I tillegg til at antallet kontorplasser øker, fortsetter også kontorleieprisene å stige. I Oslo økte leieprisene med to prosent i snitt fra 2020 til 2021.

– Flere av våre meget erfarne leietakerrådgivere mener de ikke har opplevd så høy interesse for moderne lokaler med høy standard i Oslo sentrum på svært mange år. Vi opplever nærmest budrundetilstander på enkelte lokaler, forteller Anders Solaas.

– Pandemien og økt bruk av hjemmekontor har ført til noe usikkerhet om bruken av kontor fremover. Vi opplever at mange virksomheter forsøker seg frem for å finne «sitt» arbeidsplasskonsept, men ulike typer hybride løsninger har så langt ikke ført til redusert etterspørsel etter areal, sier Anders Solaas.

– Effekten av vekst og optimisme har vært sterkere enn en eventuell reduksjon i areal som følge av økt bruk av hjemmekontor, avslutter Solaas.


WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.