«Vårt rådgiverteam fokuserer på helhet og bidrar i hele verdikjeden innen næringseiendom, fra verdivurdering og utvikling til kjøps- og salgsmuligheter og strategisk tenkning på porteføljenivå.»

Verdivurdering

Verdivurderingsavdelingen til Cushman & Wakefield er ledende innen verdsettelse av næringseiendom i Norge. Vi er involvert i over 2 000 verdsettelser i året med en markedsverdi på ca. 1 000 milliarder og verdivurderer for de største norske eiendomsaktørene. Alle våre rådgivere har minimum 5 års erfaring og teamet har RICS og REV sertifisering.

Våre kunder

Vi har en meget sterk kundeliste som består av alle de toneangivende eiendomsbesitterne i Norge. Vårt team har regnet på og verdsatt alle typer eiendom og møtt de fleste problemstillinger som normalt dukker opp i en verdsettelse. Dette inkluderer beregning av verdier i områder med lite sammenlignbare omsatte eiendommer, samt spesialeiendommer som kaier, verft, fly-hangarer, busstasjoner, bensinstasjoner, bibliotek, museer, fritidsboliger etc.

Del av et internasjonalt selskap

Gjennom Cushman & Wakefield globalt har vi tilgang til eiendomsrådgivere over hele verden. Vi bidrar med verdivurdering for eiendomsbesittere med internasjonale porteføljer, om det er i Skandinavia eller andre byer i Europa. Sammen med Cushman & Wakefield syr vi porteføljen sammen til en verdivurdering av næringseiendommene.

Metode

Vi gjør verdivurdering av alle typer næringseiendom. Fra kontor, lager, kjøpesenter og hotell til utviklingseiendommer og bygårder. Cushman & Wakefield Realkapital har utviklet fire solide verdsettelsesmodeller basert på internasjonalt anerkjente metoder for verdifastsettelse.

Verdivurderingsteamet

Våre rådgivere innenfor verdsettelse har jobbet med eiendom og verdivurdering i over 5 år, som gjør vårt team til et av de mest erfarne i Norge. Ressurspersonene har alle ulik bakgrunn og vi er et diversifisert team bestående av både økonomer og ingeniører. Som en av få verdsettere i Norge er vi både RICS og REV sertifisert. Vi er ofte innkalt som sakkyndige vitner i rettstvister, i tillegg til at vår leder ved flere anledninger har sittet som fagdommer i ulike tvistesaker.


Et utvalg samarbeidspartnere


Ansatte