Åpenhetsloven

Slik etterlever vi Åpenhetsloven i Realkapital Eiendom

Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Realkapital Eiendom er underlagt Åpenhetsloven og er derfor forpliktet til å etterleve de forpliktelsene som ligger i lovverket.

 

I Realkapital Eiendom er vi opptatt av at våre leverandører og forretningsforbindelser ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å forsikre oss om at dette skjer i praksis, har vi etablert gode rutiner for å sikre at det gjennomføres regelmessige risikovurderinger og at våre leverandør- og forretningsforbindelser følges opp.

Vi har også utarbeidet et eget rutinedokument som sier noe om hvordan vi i Realkapital Eiendom skal arbeide for å ivareta de forpliktelsene som følger av åpenhetsloven.

I Realkapital Eiendom er vi godt i gang med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egne leverandører og virksomhet. Resultatet av dette arbeidet vil gjøres tilgjengelig i en offentlig redegjørelse på våre nettsider inne 30. juni 2023.

Ved spørsmål om hvordan vi i Realkapital Eiendom jobber med rapporteringsforpliktelsene i Åpenhetsloven kan du kontakte oss på post@cwrealkapital.com