Realkapitalgruppen* er sertifisert som Miljøfyrtårn

Realkapitalgruppen har vært sertifisert miljøfyrtårnbedrift siden 2020. Vi oppfyller alle krav innenfor «helse, miljø og sikkerhet» herunder transport, innkjøp og materialbruk, avfallshåndtering og energi.

Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over fremgang og forbedringspotensial, og kan fås fra vår Miljøfyrtårnansvarlig ved å sende en e-post til post@cwrealkapital.com

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer / tjenester kan forbedres hos Realkapitalgruppen, ber vi om at forslag sendes med e-post til post@cwrealkapital.com

 

Sertifisering som Miljøfyrtårn er en naturlig følge av vårt mangeårige arbeid for en bærekraftig utvikling av eiendomsbransjen. Vi er stolte av å ha vært med å grunnlegge Norwegian Green Building Council samt etablere Breeam NOR sertifisering i Norge. Miljøfyrtårn er et konkret sertifiseringsverktøy og effektivt miljøledelsessystem, som hjelper oss med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

 

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble stiftet av arbeids- og næringsorganisasjoner som LO, NHO, Virke, KS, SMB Norge, Innovasjon Norge med flere i 2003. Du kan lese mer om miljøsertifisering på Miljofyrtarn.no.

 

*Realkapitalgruppen består av selskapene Cushman & Wakefield Realkapital, Realkapital Investor og Realkapital Utvikling.