Transaksjoner

Hos Cushman & Wakefield Realkapital profiterer våre kunder på den solide kunnskap og erfaring som vårt transaksjonsteam har bygd opp over snart tre tiår. Vi besitter finansiell forståelse og kommersiell kreativitet som gir våre oppdragsgivere de beste forutsetninger for å gjennomføre vellykkede kjøp, salg og eiendomsrelaterte beslutninger. Gjennom «cross border team» og samarbeidet med øvrige transaksjonsavdelinger i Cushman & Wakefield-systemet, har vi førstehåndskunnskap om – og direkte tilgang til – hele det globale  investoruniverset.

Fra enkeltstående eiendommer til store utviklingsprosjekter

Vi har bred erfaring fra både kjøps – og salgsrådgivning av såvel enkelteiendommer som porteføljer, i tillegg til salgs- og tilbakeleietransaksjoner samt større utviklingsprosjekter. Vi bistår videre våre kunder og oppdragsgivere med finansiell rådgivning og med å sette opp ulike joint venture-strukturer. I tillegg har vi siden selskapet ble startet bistått kunder med strategisk eiendomsrådgivning slik at deres eksponering mot eiendom til enhver tid er skreddersydd kundens strategi, risiko- og avkastningsprofil.

Ekspertise på alle relevante områder

Teamet vårt har inngående kunnskap om både eiendoms- og finansmarkedet. Vi er en ledende aktør i det norske markedet innen kontorbygg, handelseiendom og utviklingseiendom samt logistikk, finansielle transaksjoner og strategisk eiendomsrådgivning.


Referanser

Vestfjordgaten 4

Sundtkvartalet

Hasle Torg

Lakkegata 3

Sommerrogata 13-15

Statoil


Ansatte