Hans Petter Skogstad

Analysesjef Norge | Partner +47 938 66 685

Hans Petter ble ansatt som Analysesjef Norge / COO i CWR i juni 2019. Han har bred erfaring i eiendomsbransjen og som analytiker. Hans Petter kom sist fra Entra ASA hvor han gjennom 10 år har vært analysesjef, eiendomssjef, styremedlem og leietakerrådgiver. Tidligere jobber har vært i ECON Analyse, Opinion og Byggforsk. En «funfact» om Hans Petter er at det er han som etablerte og drev det som i dag er eiendomsbransjens boligprisstatistikk fra 1989 til 2000. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Curriculum Vitae

Arbeidserfaring

2019 - d.d.

Cushman & Wakefield Realkapital, Analysesjef Norge / COO / Partner

2009 - 2019

Entra ASA, Analysesjef, Eiendomssjef, Leietakerrådgiver

2015 - 2017

Entra ASA, Ansattvalgt styremedlem

2005 - 2009

Opinion

2000 - 2005

Selvstendig næringsdrivende

1991 - 1999

ECON Senter for økonomisk analyse

1988 - 1991

Byggforsk