Aker BP

  • Relokalisering til nybygg
  • 3 600 kvm
  • Fornebuporten

Forhandle frem en best mulig markedspris og skape en god bosituasjon også tilrettelagt for vekst.