Amedia

  • Relokalisering
  • 6 500 kvm
  • Akersgt. 34-36, Oslo

Amedia ønsket å samlokalisere sine virksomheter i Oslo etter at A-pressen kjøpte Edda Media.

Amedia samlokaliserte virksomhetene i Akersgata 34-36 i et effektivt nybygg og rehabilitert bygg. Meget god økonomi og fleksibilitet.