Deloitte

  • Relokaliseirng
  • 15 100 kvm
  • Barcode, Bjørvika, Oslo

Deloitte ønsket lokaler som ville gi et løft for organisasjonen, og som understøttet deres posisjon som: «Always One Step Ahead». Store krav til fremtidsrettede kvaliteter og fleksibiltet i forhold til selskapets videre utvikling.

Ny gunstig og langsiktig leiekontrakt ble inngått i et profilert enbrukerbygg som uttrykker og forsterker Deloittes profil og identitet.


Relaterte referanser

Hafslund

Relokalisering til nybygg

Bydel Frogner

Relokalisering

Gjensidige

Relokalisering

Skatteetaten

Reforhandling

NHST Media Group AS

Reforhandling

KLP

Relokalisering til nybygg