Deloitte

  • Relokaliseirng
  • 15 100 kvm
  • Barcode, Bjørvika, Oslo

Deloitte ønsket lokaler som ville gi et løft for organisasjonen, og som understøttet deres posisjon som: «Always One Step Ahead». Store krav til fremtidsrettede kvaliteter og fleksibiltet i forhold til selskapets videre utvikling.

Ny gunstig og langsiktig leiekontrakt ble inngått i et profilert enbrukerbygg som uttrykker og forsterker Deloittes profil og identitet.