Kemneren

  • Relokalisering til nybygg
  • 6 700 kvm
  • Nydalsveien 24

Det var en kompleks og sammensatt prosess hvor en rekke andre strategiske spørsmål skulle henyntas i tillegg til det rent eiendomsmessige. En stor del av oppdraget var strategisk rådgivning knyttet til en virksomhet i endring