KLP

  • Relokalisering til nybygg
  • 3 000 kvm
  • Bergen Stasjon Øst

Vi bisto med komplett prosess hvor man fant et sentralt nybyggprosjekt og forhandlet frem en meget god avtale. Spesielt stolt over å bli valgt som rådgiver/megler for et av landets største og ledende eiendomsselskap