Kluge

  • Relokalisering
  • 3 600 kvm
  • Stranden 5, Oslo

Kluge vokste ut av eksisterende lokaler, og ønsket en moderne, arealeffektiv og fleksibel løsning i henhold til virksomhetens strategi og mål.

En meget god totalløsning, både med tanke på kvaliteter, kontorutforming, profil, fleksibilitet og ikke minst det kommersielle resultatet. Lokalene underbygger og forsterker ønsket profil, posisjon og identitet.