MediaCity Bergen / TV 2

  • Relokalisering til nybygg
  • 8 200 kvm
  • Lars Hillesgt 30, Bergen

6 medieaktører i Bergen; TV 2, NRK, Bergens Tidende, Bergens Avisen, Vizrt samt Universitetet i Bergen hadde felles visjon om å samlokaliseres for å etablere en MediaCity inspirert av tilsvarende miljøer i Europa som f.eks Manchester.

Fire alternativer invitert til konseptkonkurranse, deretter ble to av disse valgt ut til en tilbudskonkurranse – hvor MCB i Lars Hillesgt 30 ble valgt som det mest fordelaktige prosjektet. Cushman & Wakefield Realkapital bisto klyngen i prosess for å utarbeide en felles kravspesifikasjon for innhenting av tilbud samt at vi har bistått TV 2 i hele prosessen frem til endelig styrevedtak.

TV 2 har sammen med de andre klyngedeltakere klart å få til et unikt konsept, med satsning på samspill og kompetanseoverføring, mellom tildels konkurrerende virksomheter under samme tak. Leveransebeskrivelse, leiekontrakt og kommersielle vilkår som gir et solid grunnlag for realisering av prosjektet sammen med Entra.