Schibsted

  • Relokalisering / reforhandling
  • 20 000 kvm + opsjoner
  • Akersgaten 55

Samlokalisert bygg for Norges to største mediehus med høy fleksibilitet for endringer i mediebransje fra trykk til digitalt og tv.