SSB

  • Relokalisering
  • 16 500 kvm
  • Akersveien 24, Oslo

Visjonen var å skape et moderne og fleksibelt kompetansehus, som skal fremme riktig service og være en attraktiv arbeidsplass.

Resultatet ble i henhold til målsetting og visjon. Sluttforhandlinger med tre alternativer. 15 års avtale i et effektivt rehabilitert/nybygg til en god leiepris.