Statoil

  • Nybygg
  • 60 000 kvm
  • Fornebu, Bærum