Utdanningsforbundet

  • Relokalisering
  • 9 000 kvm
  • Hausmannsgate 17, Oslo

Oppgaven var å finne et bygg som kunne møte oppdragsgivers behov innenfor økonomiske rammer, og som også kunne kjøpes. Resultatet ble et meget spennende nybygg tilknyttet et eksisterende bygg. Utdanningsforbundet har hatt en vesentlig verdistigning på eiendommen, og har i tillegg videreutviklet den med konferansesenter og boliger.