Wikborg Rein

  • Reforhandling
  • 6 800 kvm
  • Vika, Oslo

Wikborg Rein ønsket en prosess for å optimalisere egne lokaler og vurdere disse opp mot andre alternativer ifm kontraktsutløp. De ville skape en god konkurranse for å få en best mulig totalløsning.

Wikborg Rein vurderte flere alternativer, og til slutt sto valget mellom å bli værende i et oppgradert bygg eller flytte til et nybygg, begge til meget gunstige betingelser. De valgte den eksisterende beliggenheten, med omfattende rehablitering i henhold til selskapets behov.