Porteføljekjøp

Segment: Kontor, retail, logistikk og utvikling

Areal: 72 000 kvadratmeter

Oppdragsgiver: Realkapital Investor AS