Boligportefølje, Oslo og Lillestrøm

Segment: Bolig

Areal: 10 650 kvadratmeter

Oppdragsgiver: SiO


Relaterte referanser

Krona – Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

Rosenbergveien 15, Oslo

Carl Berner Næringspark, Oslo

Karl Johans gate 45, Oslo

Pan-Nordisk logistikkportefølje