Eidos Eiendomsutvikling AS, Lierstranda

Segment: Kontor- og boligutvikling

Areal: 454 dekar tomt på – 23,5 % av Eidos Eiendomsutvikling AS

Oppdragsgiver: Lier kommune