Karl Johans gate 45, Oslo

Segment: Handel og kontor

Areal: 5 100 kvadratmeter

Oppdragsgiver: Euro Real Estate Holding S.à.r.l.


Relaterte referanser

Krona – Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

Rosenbergveien 15, Oslo

Boligportefølje, Oslo og Lillestrøm

Carl Berner Næringspark, Oslo

Pan-Nordisk logistikkportefølje