Minde allè

Segment: Industri

Areal: 28 300 kvadratmeter

Oppdragsgiver: Tine SA


Relaterte referanser

Vestfjordgaten 4

Sundtkvartalet

Statoil

Hasle Torg

Victoriapassasjen

Coop Alnabru