Pan-Nordisk logistikkportefølje

Segment: Logistikk

Areal: 292 300 kvadratmeter

Oppdragsgiver: Blackstone