Sundtkvartalet

Segment: Kontor

Areal: 16 000 kvadratmeter

Oppdragsgiver: Skanska