Vestfjordgaten 4

Segment: Kontor

Areal: 23 765 kvadratmeter

Oppdragsgiver: Norconsult