Vestfjordgaten 4

Segment: Kontor

Areal: 23 765 kvadratmeter

Oppdragsgiver: Norconsult


Relaterte referanser

Krona – Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

Rosenbergveien 15, Oslo

Boligportefølje, Oslo og Lillestrøm

Carl Berner Næringspark, Oslo

Karl Johans gate 45, Oslo

Pan-Nordisk logistikkportefølje