Advokatfirmaet Wiersholm

Har flyttet til nye lokaler.

Realkapital Utviklings engasjement omfatter:

 • Bistå med å etablere intern prosjektorganisasjon
 • Utarbeide budsjett egne leveranser mv.
 • Bistå med å legge grunnlaget for interne valg og avgjørelser
 • Overvåke og verifisere kritiske aspekter
 • Sikre at leveranser er iht til leveringsbeskrivelsen og leieavtaler
 • Håndtere endringer
 • Representere WH i brukermøter og særmøter
 • Løpende rapportering til ledelsen i WH
 • Prosess / økonomi / fremdrift
 • Bistå med planlegging av oppgaver knyttet til flytteprosessen
 • Representere WH på ferdigbefaringer og overtakelse
 • Følge opp etterarbeider


Fakta

Arealer:

Kontor 11 000 m2

Varighet:

2014-2015