Aftenposten & VG

Mediehuset Schibsted samlokaliserer Aftenposten & VG i Akersgaten 55 i Oslo (VG-bygget).

RKUs engasjement omfatter prosjekt- og byggeledelse, blant annet:

  • Kartlegging av muligheter
  • Prosjektstyring
  • Prosjekteringsledelse
  • Organisering
  • SHA
  • Budsjettutarbeidelse
  • Økonomistyring
  • Kvalitet

Arealer:

33 000 m2

Varighet:

2012-2015